Robot đầu tiên uốn cong đôi cánh bay lượn như chim

Robot PigeonBot thay đổi hình dạng các đốt khớp và kiểm soát hai khớp cánh để điều hướng như chim bồ câu.

Chim bồ câu có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống con người nếu số lượng quá nhiều, tương tự loài chuột. Tuy nhiên các nhà khoa học đã tìm ra giá trị của loài bồ câu để tạo ra bản thiết kế hoàn hảo cho loại thế hệ máy bay mới.

Bồ câu có thể thay đổi hình dạng và cấu trúc đôi cánh bằng cách tự nhổ lông hoặc xếp lông lại gần nhau giúp chúng có thể bay nhanh hơn so với những chiếc máy bay không người lái hiện nay. Thông qua sử dụng những nghiên cứu mới về cách chim bồ câu kiểm soát khớp và lông trên cánh, các nhà khoa học đã tạo ra một con chim bồ câu robot với tên gọi PigeonBot có đôi cánh như bồ câu thật. Nghiên cứu sẽ mở đường cho việc chế tạo những mẫu máy bay đạt vận tốc nhanh hơn.