Những phím tắt cực hữu ích trên excel

"Bạn có thể làm nhanh như thế nào trong Excel?". Đây là một câu hỏi có trong một đoạn video đã được lan truyền trên internet trong hơn một năm nay.

Những phím tắt này sẽ giúp bạn làm việc nhanh hơn nhiều.
Những phím tắt này sẽ giúp bạn làm việc nhanh hơn nhiều.

Trong đoạn video này có đưa ra một số phím tắt Excel "siêu đỉnh":

  • Chọn toàn bộ một hàng bằng tổ hợp phím Shift + Space hoặc Ctrl + Space với một cột.
  • Chèn ngày hiện tại với tổ hợp phím Ctrl + ; (dấu chấm phẩy) hoặc thời gian hiện tại với tổ hợp Ctrl + Shift +.
  • Tính tổng của một nhóm các ô bằng cách chọn tất cả các ô đó, sau đó nhấn tổ hợp phím Alt và + (dấu cộng).
  • Ẩn hàng hiện đã được tô sáng bằng tổ hợp phím Ctrl + 9 và Ctrl + 0 (số 0) để ẩn cột hiện tại.
  • Để ngắt dòng trong một ô, nhấn Alt + Enter.
  • Để xem tất cả công thức có trong bảng tính, bên trong các ô đó, hãy nhấn Ctrl + ` (dấu ~ nằm sát bên nút số 1 và trên nút Tab).

Các phím tắt này xuất hiện từ phút thứ 2 trong video này:

  • Nhập dữ liệu Excel nhanh hơn
  • Tính tổng số phụ của danh sách trên Excel

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »