Username và Password các loại Modem thông dụng

Username và Password các loại Modem

Gửi các bạn User và pass các loại Modem thông dụng.

Các loại modem thông dụng: TP-Link , D-Link, Draytek, Huawei, Linksys...

Modem (Modulation - Demodulation): thiết bị điều chế và giải điều chế. Ví dụ với các modem ADSL hiện nay, line in sử dụng cáp tín hiệu analog (tương tự) (có thể chung dây điện thoại luôn - như VNN, Viettel vẫn làm). Đến nơi người sử dụng, cắm vào máy tính để sử dụng, vì vậy phải giải điều chế và điều chế thành tín hiệu digital (số). Và ngược lại, khi các ứng dụng trên máy tính đóng gói các gói tin, đẩy xuống tầng dưới (card mạng - NIC), tín hiệu ra là tín hiệu số (các dòng bit nhị phân), đến modem, nó cũng ko truyền ngay được, vì môi trường đến ISP là analog, cũng phải thực hiện điều chế để truyền đi.

User và pass các loại Modem


RouterUsernamePassword
(All Routers With DD-WRT v23 & v24 Firmware)rootadmin
(All Routers With Routertech v2.8 Firmware)AdminAdmin
(All Routers With Tomato v1 Firmware)adminadmin
2Wire – 1000HG (2Wire Firmware)  
2Wire – 2700HG-S (2Wire Firmware)  
2Wire – 2701-A (BigPond Firmware)  
2Wire – 2701HG-B (SBC Firmware)  
2Wire – 2701HG-D (Qwest Firmware)  
2Wire – 2701HG-G (Bell Firmware)  
2Wire – 2701HG-G (Bell French Firmware)  
2Wire – 2701HG-S (Embarq Firmware)  
2Wire – 2701HG-T (Prodigy Firmware)  
3COM – 3CRWDR100A-72 (3COM Firmware) admin
3COM – 3CRWDR101A-75 (3COM Firmware) admin
3COM – 3CRWER100-75 (3COM Firmware) admin
Accton – CheetahAccess AC-IG1004 (Accton Firmware)  
Actiontec – GT701 (Actiontec Firmware)  
Actiontec – GT701 v2 (Qwest Firmware)  
Actiontec – GT701WG v2 (Qwest Firmware)  
Actiontec – GT704WG (Qwest Firmware)  
Actiontec – GT704WG (Verizon Firmware)adminpassword
Actiontec – M1000 (Qwest Firmware)  
Actiontec – MI424WR (Verizon Firmware)adminpassword1
Actiontec – R1520SU (Qwest Firmware)  
Actiontec – RI408 (Actiontec Firmware)adminpassword1
Aethra – FS4104-AW (Aethra Firmware)admin 
AirLink – AR430W (AirLink Firmware)adminadmin
AirLink – AR525W (AirLink Firmware)adminadmin
AirLink – AR670W (AirLink Firmware)adminadmin
Airlive – Ovislink IP-1000R (Airlive Firmware)adminairlive
Airlive – WT-2000ARM (Airlive Firmware)adminairlive
Airties – RT-101 (Airties Turkish Firmware)  
Airties – RT-204 (Airties Firmware)  
Airties – RT-205 (Airties Turkish Firmware)  
Airties – RT-211 (Airties EN, GR & TR Firmware)  
Alice – Gate Voip 2 Plus Wi-Fi (Alice Italian Firmware)  
A-Link RoadRunner 24AP (A-Link Firmware)adminpassword
Allied Data – Copperjet 1616P2 (Allied Data Firmware)useruser
Allied Telesyn - AT-ARW256E (Allied Telesyn Firmware)managerfriend
Alpha Networks Inc – IGD (Alpha Networks Firmware)admin 
Ambit – U10C019 (Ambit Firmware)admincableroot
Ambit – U10C022 (Ambit Firmware)admincableroot
AOpen – AOI-908 (Aopen Firmware) admin
AOpen – AOR-401 (AOpen Firmware)admin1234
Arris – WTM552 (Arris Firmware)  
Asus – AM604 (Asus Firmware)adminadmin
Asus – RX3041 (Asus Firmware)adminadmin
Asus – WL-500G (Asus Firmware)adminadmin
Asus – WL-520GC (Asus Firmware)adminadmin
Asus – WL-520GU (Asus Firmware)adminadmin
Asus – WL-530G (Asus Firmware)adminadmin
Asus – WL-566gM (Asus Firmware)adminadmin
Ativa – 54G (Ativa Firmware)  
Atlantis Land - VoIPMaster 260W (Atlantis Land Firmware)adminatlantis
Axesstel – MV430i (Axesstel Firmware)adminadmin
Aztech – DSL605EW (Aztech Firmware)adminadmin
AzureWave – AW-NR580 (AzureWave Firmware)  
Bandridge – CWN7007G (Bandridge Firmware)  
BaudTec – T263R1U (BaudTec Firmware)admin1234
Beetel – 220BX (Beetel Firmware)adminpassword
Belkin – F1PI242EGau (iinet.net.au Firmware) admin
Belkin – F5D5231-4 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D7230-4 v1 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D7230-4 v6 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D7230-4 v7 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D7230-4 v8 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D7230-4 v9 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D7231-4 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D7231-4 v2 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D7234-4 v3 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D7234-4 v3 (Belkin v3.00.03 Firmware)  
Belkin – F5D7630-4 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D7632-4 v1 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D8230-4 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D8231-4 v5 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D8233-4 v1 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D8233-4 v3 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D8233-4 v4 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D8235-4 v2 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D8236-4 v1 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D8236-4 v2 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D8631-4 v2 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D8631-4 v3 (Belkin English Firmware)  
Belkin – F5D8631-4 v3 (Belkin Español Firmware)  
Belkin – F5D8632-4 v1 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D8633-4 v1 (Belkin English Firmware)  
Belkin – F5D9230-4 v5 (Belkin Firmware)  
Belkin – F5D9231-4 v1 (Belkin Firmware)  
Billion – BiPac 5100A (Billion Firmware)adminadmin
Billion – BiPac 5102S (Billion Firmware)adminadmin
Billion – BiPac 5112S (Billion Firmware)adminpassword
Billion – BiPac 5200N (Billion Firmware)adminadmin
Billion – BiPac 5210S (Billion Firmware)adminadmin
Billion – BiPac 7300RA (Billion Firmware)adminadmin
Billion – BiPac 7500G (Billion Firmware)adminpassword
BLUE COM – BCOM-5330 (BLUE COM Firmware)adminadmin
BLUE COM – BCOM-5390 (BLUE COM Firmware)AdminAdmin
BT – HOME HUB 1.0 (BT Firmware)  
BT – HOME HUB 2.0 (BT Firmware)adminadmin
BT – Voyager 2100 (BT Firmware)adminadmin
BT – Voyager 220v (BT Firmware)adminadmin
BT – Voyager 2500v (BT Firmware)adminadmin
Buffalo – WHR-G (Buffalo Japanese Firmware)root 
Buffalo – WHR-G54S (Buffalo Firmware)root 
Buffalo – WZR2-G300N (Buffalo Firmware)root 
Canyon – CN-BR1 (Canyon Firmware)adminadmin
Canyon – CN-WF514 (Canyon Firmware)admin1234
CNET – CAR-845 (Texas Instruments Firmware)AdminAdmin
CNet – CNAD804-NF (Conexant Firmware)adminepicrouter
CNet – CWR-854V (CNet Firmware)root1234
Comstar – WA-6202-V2 (Comstar Firmware)  
Comtrend – AR-5321U (Comtrend Firmware)adminadmin
Comtrend – CT-5361 (Comtrend Firmware)adminadmin
Comtrend – CT-6383 (Comtrend Firmware)userpass
Conceptronic – C54BRS4 (Conceptronic Firmware)admin1234
Conitech – CNKITADSLWL54 (Conitech Firmware)adminadmin
Connection N&C RBW54 (Connection N&C Firmware)adminadmin
Cradlepoint – MBR1000 (Cradlepoint Firmware)  
Darelink – DSL136E (Darelink Firmware)  
Davolink – DV-201AM (Davolink Firmware)useruser
Davolink – DV-201AMR (Davolink Firmware)useruser
Davolink – DV-2020 (Davolink Firmware)useruser
Digicom – Michelangelo Wave (Digicom Firmware)adminadmin
Digiconnect – WIC328 (Digiconnect Firmware)admin1234
D-Link – 500G (D-Link Firmware)admin 
D-Link – DGL-4100 (D-Link Firmware)admin 
D-Link – DGL-4300 (D-Link Firmware)admin 
D-Link – DGL-4500 (D-Link Firmware)admin 
D-Link – DI-524 (D-Link v2 Firmware)admin 
D-Link – DI-524 (D-Link v3 Firmware)admin 
D-Link – DI-524 (D-Link v5 Firmware)admin 
D-Link – DI-604 (D-Link Firmware)admin 
D-Link – DI-624 (D-Link Firmware)admin 
D-Link – DI-704P (D-Link Firmware)admin 
D-Link – DI-704UP (D-Link Firmware)admin 
D-Link – DIR-100 (D-Link Firmware)admin 
D-Link – DIR-300 (D-Link Firmware)admin 
D-Link – DIR-615 (D-Link Firmware)admin 
D-Link – DIR-625 (D-Link Firmware)admin 
D-Link – DIR-628 (D-Link Firmware)admin 
D-Link – DIR-635 (D-Link Firmware)admin 
D-Link – DIR-655 (D-Link Firmware)admin 
D-Link – DSL-2520U (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-2540B (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-2540T (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-2540U (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-2542B (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-2640B (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-2640R (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-2640T (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-2740B (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-2741B (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-500B (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-500T (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-502G (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-504G (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-504T (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-520T (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-522T (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-524B (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-524T (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-G604T (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-G624M (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-G624T (D-Link v3.0 Firmware)adminadmin
D-Link – DSL-G624T (D-Link v3.1 Firmware)adminadmin
D-Link – DVA-G3340S (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – EBR-2310 (D-Link v1 Firmware)admin 
D-Link – EBR-2310 (D-Link v2 Firmware)admin 
D-Link – GLB-502T (D-Link Firmware)adminadmin
D-Link – GLB-802C (D-Link Firmware)  
D-Link – WBR-1310 (D-Link Firmware)admin 
D-Link – WBR-2310 (D-Link Firmware)admin 
Draytek – Vigor2500 (Draytek Firmware)adminadmin
Draytek – Vigor2700e (Draytek Firmware)adminadmin
Draytek – Vigor2800vg (Draytek Firmware)adminadmin
DSLink – 260E (DSLink Firmware)rootroot
Dynalink – RTA1025W (Dynalink Firmware)adminadmin
Dynalink – RTA220 (Dynalink Firmware) admin
Dynamode – R-ADSL-C4W-EG (Dynamode Firmware)adminpassword
Dynex – DX-WEGRTR v1 (Dynex Firmware)  
Edimax – AR-7024Wg (Edimax Firmware)adminepicrouter
Edimax – AR-7064 A (Edimax Firmware)adminadmin
Edimax – AR-7084G A (Edimax Firmware)admin1234
Edimax – BR-6104K (Edimax Firmware)admin1234
Edimax – BR-6104KP (Edimax Firmware)  
Edimax – BR-6204WG (Edimax Firmware)admin1234
Edimax – BR-6216Mg (Edimax Firmware)admin1234
Edimax – BR-6504N (Edimax Firmware)admin1234
Edimax – BR-6624 (Edimax Firmware)admin 
Eminent – EM4012 (Eminent Firmware) admin
Eminent – EM4013 (Eminent Firmware) admin
Eminent – EM4204 (Eminent Firmware)AdminAdmin
Eminent – EM4218 (Eminent Firmware)adminadmin
Eminent – EM4420 (Eminent Firmware)adminadmin
Eminent – EM4422 nShare (Eminent Firmware) admin
ENCORE – ENDSL-A2+WIGX2 v1 (ENCORE Firmware)admintrendchip
Encore – ENHWI-G IEEE 802.11g (Encore Firmware)adminadmin
Encore – ENHWI-G2 (Encore Firmware)adminadmin
Encore – ENHWI-N (Encore Firmware)adminadmin
Encore – ENHWI-SG (Encore Firmware)adminadmin
E-tech – RTBR01 (E-tech Firmware) admin
E-tech – RTBR03 (E-tech Firmware) admin
E-tech – WGRT04 (E-tech Firmware)adminadmin
Etisalat – e960 (Etisalat Firmware)  
Eumex – 300IP (Eumex German Firmware)  
Fritz!Box – Fon WLAN 7170 (Fritz!Box Firmware)  
Fritz!Box – Fon WLAN 7240 (Fritz!Box Firmware)  
Fujitel – FCC-W541R (Fujitel Firmware)adminadmin
Generic – 4-Port 802.11g 54Mbps (Check Router Pic)adminadmin
Gigabyte – GN-B41G (Gigabyte Firmware)adminadmin
Gnet – IP0006 (Gnet Firmware) admin
Hamlet – HRDSL512W_R (Hamlet Firmware)adminhamlet
Hayes – 15810 (Hayes Firmware)adminhayesadsl
Huawei – e960 (Etisalat Firmware)  
Huawei – Echolife HG510 (Huawei Firmware)adminadmin
Huawei – Echolife HG510 (Romania Tel Firmware)adminadmin
Huawei – EchoLife HG520b (TT Firmware)adminadmin
Huawei – EchoLife HG520s (Saudi Telecom Firmware)adminadmin
Huawei – EchoLife HG520s (TT Firmware)adminadmin
Huawei – Echolife HG553 (Vodafone Italian Firmware)  
Huawei – SmartAX MT880 (Huawei Firmware)adminadmin
Huawei – SmartAX MT880 (Triple-T Firmware)adminadmin
Huawei – SmartAX MT880 (Version E.37 Firmware)adminadmin
Huawei – SmartAX MT882 (Opal Firmware)adminadmin
Huawei – SmartAX MT882 (SrpskeTel Firmware)adminadmin
Huawei – SmartAX MT882a (Viettel Firmware)adminadmin
Inexq – ISO50T (Inexq Firmware)admin1234
Intelbras – WRG 240 E (Intelbras Portuguese Firmware)adminadmin
Inventel – DV4210-WS (Livebox Firmware)adminadmin
Iskratel – SI2000 Callisto821+ (Iskratel Firmware)adminadmin
Jnet – JN-DS5400 (Jnet Firmware)adminpassword
KCORP – KLS-575 (KCORP Firmware)  
Keyteck – NET-25GSU (Keyteck Firmware)adminadmin
Konig – CMP-wnrout30 (Konig Firmware)admin1234
Kyocera – KR2 (Kyocera Firmware) admin
Lantech – AR-2000 (Conexant Firmware)rootroot
Levelone – FBR-1161A (Levelone Firmware)adminadmin
Linkskey – LKR-604 (Linkskey Firmware)admin 
Linksys – AG241 (Linksys Firmware)adminadmin
Linksys – AM300 (Linksys Firmware)adminadmin
Linksys – BEFSR11 (Linksys Firmware) admin
Linksys – BEFSR41 (Linksys v1 Firmware) admin
Linksys – BEFSR41 (Linksys v2 Firmware) admin
Linksys – BEFSR81 (Linksys Firmware) admin
Linksys – BEFSRU31 (Linksys Firmware) admin
Linksys – BEFSX41 (Linksys Firmware) admin
Linksys – BEFW11S4 (Linksys Firmware) admin
Linksys – RT31P2 (Linksys Firmware) admin
Linksys – RTP300 (Linksys Firmware)adminadmin
Linksys – RV042 (Linksys Firmware)adminadmin
Linksys – RVS 4000 (Linksys Firmware)adminadmin
Linksys – SPA-2100 (Linksys Firmware) admin
Linksys – SPA-3102 (Linksys Firmware) admin
Linksys – WAG200G (Linksys Portuguese Firmware) admin
Linksys – WAG325N (Linksys Firmware)adminadmin
Linksys – WAG354G (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRK54G (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT100 (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT110 (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT150N (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT160N (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT160N v2 (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT300N (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT310N (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT350N (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT54G (Hyperlite Firmware) admin
Linksys – WRT54G (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT54G (Linksys v8 Firmware) admin
Linksys – WRT54G (Satori-4.0 Firmware By Sveasoft) admin
Linksys – WRT54G (Talisman Firmware)adminadmin
Linksys – WRT54G2 (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT54GC (Linksys Italian Firmware) admin
Linksys – WRT54GL (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT54GP2A-AT (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT54GS (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT54GS (Linksys v7 Firmware) admin
Linksys – WRT54G-TM (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT54GX2 (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT54GX4 (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRT610N (Linksys Firmware) admin
Linksys – WRTP54G (Linksys Firmware)adminadmin
Linksys – WRVS4400N (Linksys Firmware)adminadmin
Meetus – AMT1004 (Meetus Firmware)adminadslnadam
Microcom – AD 2656 (Microcom Firmware)adminepicrouter
Micronet – SP3361 (Micronet Firmware)admintrendchip
Micronet – SP888B (Micronet Firmware)adminadmin
Microsoft – MN-100 (Microsoft Firmware) admin
Microsoft – MN-700 (Microsoft Firmware) admin
Motorola – SBG900 (Motorola Firmware)adminmotorola
Motorola – VT2442 (Motorola Firmware)routerrouter
Motorola – VT2542 (Motorola Firmware)routerrouter
Motorola – WR850G (Motorola Firmware)adminmotorola
MSI – RG54SE II (MSI Firmware)adminadmin
MSI – RG60G (MSI Firmware)adminadmin
MTNL – MT882 (MTNL Firmware)AdminAdmin
Netcore – 2005NR (Netcore Chinese Firmware)guestguest
NetGear – CBVG834G (Darty Box French Firmware)adminpassword
NetGear – CG814GCMR (Netgear Firmware)adminpassword
NetGear – CG814WG (Optus Firmware)adminpassword
NetGear – CVG834G (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – DG632 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – DG824M (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – DG834 v3 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – DG834G v2 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – DG834G v3 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – DG834G v4 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – DG834G v5 (NetGear Italian Firmware)adminpassword
NetGear – DG834GT (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – DG834N v2 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – DGN2000 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – DGND3300 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – FVL328 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – FVS318v3 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – MR814 v3 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – R0318 (NetGear Firmware)admin1234
NetGear – RP614 v2 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – RP614 v3 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – RP614 v4 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – RP614 v4 (NetGear German Firmware)adminpassword
NetGear – WGR614 v5 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – WGR614 v6 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – WGR614 v7 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – WGR614 v8 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – WGR614 v9 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – WGT624 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – WGT624 v2 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – WGT624 v3 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – WGT624 v4 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – WNDR3300 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – WNR2000 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – WNR3500 v2 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – WNR834B v2 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – WPN824 v1 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – WPN824 v2 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – WPN824 v3 (NetGear Firmware)adminpassword
NetGear – WPNT834 (NetGear Firmware)adminpassword
Netopia – 2241N-VGX (Netopia Firmware)  
Netopia – 3347NWG-006 (Netopia Firmware)  
Netopia – Cayman 3346-006 (Netopia Firmware)admin1234
Netopia 2247-02 (Eircom Firmware)  
Netopia 3347-02 (Qwest Firmware)  
Network Everywhere – NWR11B (Network Everywhere Firmware) admin
Nexxt Solutions – NW230NXT14 (Nexxt Firmware)guestguest
Oiwtech – oiw-2401apg (Oiwtech Portuguese Firmware)rootadmin
Onda – EM4218 (DN7000 Firmware)admin123456
OPEN – iConnect Access 611 (OPEN Firmware)root0P3N
OPEN – iConnect Access 621 (OPEN Firmware)root0P3N
OPEN – iConnect Access 624 (OPEN Firmware)root0P3N
Origo – ASR-8400 (Origo Firmware)adminepicrouter
Pentagram Cerberus P 6331-42 (Pentagram Firmware)adminadmin
Pepwave – Surf-200 (Pepwave Firmware) admin
Philips – p2 (Philips Firmware)  
Philips – SNB5600 (Philips Firmware)  
Pikatel – Airmax 101 (Pikatel Turkish Firmware)adminttnet
Pirelli – DRG A112 (Pirelli Firmware)adminadmin
Pirelli – DRG-A225G (Pirelli Firmware)useruser
Pirelli – Netgate voip v2 (Pirelli Firmware)useruser
Planet – ADE-3100 (Planet Firmware)adminepicrouter
Planet – ADE-3400 (Planet Firmware)adminepicrouter
Planet – ADE-3410 (Planet Firmware)adminadmin
Planet – ADW-4401 (Planet Firmware)adminadmin
Planet – XRT-401D (Planet Firmware)admin1234
Pluscom – WR-AR2317 (Pluscom Firmware)adminadmin
Postef – 8820U (Postef Firmware)adminadmin
Prolink – H9000 (Prolink Firmware)adminpassword
Prolink – Hurricane 5200 (Prolink Firmware)adminpassword
Prolink – Hurricane 9200AR (Prolink Firmware)adminpassword
Prolink – Hurricane 9200P (Prolink Firmware)adminpassword
Prolink – Hurricane H5305G (Prolink Firmware)adminpassword
Prolink – WGR1004 (Prolink Firmware)adminpassword
QPCOM – QP-WR254G (QPCOM Firmware)admin1234
Riger – DB102 (Riger Firmware)tmadmintmadmin
Rosewill – RNX-N4PS (Rosewill Firmware)adminadmin
RPC – I35 (RPC Firmware)  
Safecom – GWART2-54125 (Safecom Firmware)adminadmin
Safecom – SWBR-5400 (Safecom Firmware) admin
Sagem – F@st 1201 (Sagem Firmware)adminadmin
Sagem – F@st 2504 (Sky Firmware)adminsky
Sagem – F@st 2604 (JaWeb French Firmware)adminadmin
Sagem – F@st 3102 (Sagem Firmware)useruser
Sagem – FST 3202 (Livebox English Firmware)adminadmin
Sagem – FST 3202 (Livebox French Firmware)adminadmin
Sanex – SA-5100 (Sanex Firmware)adminadmin
Scientific Atlanta – EPC2434 (Scientific Atlanta Firmware) admin
Scientific Atlanta – EPR2320R2 (Scientific Atlanta Firmware) admin
Shiro – DSL805E (Shiro Firmware)adminadmin
Siemens – Gigaset SE260 (Siemens E9 Firmware)useruser
Siemens – Gigaset SE260 DSL (Siemens Firmware)adminadmin
Siemens – Gigaset SE261 DSL (Siemens Firmware)adminadmin
Siemens – Gigaset SE551 (Siemens German Firmware) admin
Siemens – Gigaset SE567 (Telus Firmware)admintelus177
Siemens – Gigaset SX551 (Siemens Dutch Firmware) admin
Siemens – Gigaset SX551 (Siemens Firmware) admin
Siemens – Gigaset SX552 (Siemens Firmware) admin
Siemens – SL2-141 (Siemens Firmware)AdminAdmin
Siemens – Speedstream 4200 (Siemens Firmware)adminadmin
Siemens – SpeedStream SE565 (Siemens Firmware)adminadmin
Sitecom – DC-202 v3 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-114 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-122 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-127 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-153 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-154 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-160 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-174 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-176 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-183 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-303 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-306 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-308 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-312 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-341 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-527 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-575 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom – WL-607 (Sitecom Firmware)adminadmin
Sitecom DC-202 v5 (Sitecom Firmware)adminadmin
SmartLink – SM-4100 (SmartLink Firmware)admin 
Smartnet – PRO-W (Smartnet Turkish Firmware)admin1234
SMC – SMC2804WBR (SMC Firmware) smcadmin
SMC – SMC7004VBR (SMC Firmware) smcadmin
SMC – SMC7004VWBR (SMC Firmware) smcadmin
SMC – SMC7204BRA (SMC Firmware)  
SMC – SMC8013WG-CCR (SMC Firmware)cusadminhighspeed
SMC – SMC8014W-G (SMC Firmware)cusadminpassword
SMC – SMCWBR14-G2 EU (SMC Firmware) smcadmin
SMC – SMCWBR14-N2 (SMC Firmware)Adminsmcadmin
SMC – SMCWBR14S-N2 (SMC Firmware)Adminsmcadmin
SMC – SMCWBR14T-G (SMC Firmware) smcadmin
Sphairon – Turbolink-AR860 (Sphairon Firmware)adminadmin
Surecom – EP-4704SX-A (Conexant Firmware)adminepicrouter
Sweex – LB000021 (Sweex Firmware) mysweex
Sweex – LC000070 (Sweex Firmware) admin
Sweex – LW050v2 (Sweex Firmware)sweexmysweex
Sweex – LW300 (Sweex Firmware) mysweex
Sweex – RO001 (Sweex Firmware) mysweex
Sweex -LW055 (Sweex Firmware)sweexmysweex
T-Com – Speedport 501v (T-Com German Firmware)  
T-Com – Speedport W701V (T-Com German Firmware)  
Telenet – TNDSL 2120 (Telenet Firmware)adminadmin
Telit – AR520 (Libero Firmware)adminpassword
Telsey – CPVA202+ (Telsey Firmware)adminadmin
Telsey – CPVA502+ (Telsey Firmware)adminadmin
Tenda – twl 108r (Tenda Firmware)adminadmin
Tenda – W548D (Tenda Firmware)adminadmin
Thomson – Speedtouch 510 (Thomson Firmware)adminadmin
Thomson – Speedtouch 530 (Thomson Firmware)adminadmin
Thomson – Speedtouch 530v6 (Thomson Firmware)adminadmin
Thomson – Speedtouch 546 v6 (Thomson Firmware)adminadmin
Thomson – Speedtouch 580 (Thomson Firmware)adminadmin
Thomson – Speedtouch 585 (O2 Firmware)adminadmin
Thomson – Speedtouch 585 (Thomson Firmware)adminadmin
Thomson – Speedtouch 5×6 (Thomson Firmware)adminadmin
Thomson – Speedtouch 706 (Thomson Firmware)adminadmin
Thomson – Speedtouch 716 (Thomson Firmware)adminadmin
Thomson – Speedtouch 780 (Thomson Firmware)adminadmin
Thomson – Speedtouch 780WL (Thomson Firmware)adminadmin
Thomson – TG585 (Thomson Firmware)Adminstrator 
Thomson – TG585 v7 (Thomson Firmware)  
Thomson – TG784 (Thomson Firmware)  
Thomson – TG787v (Thomson Firmware)  
Thomson – TWG850-4U (Thomson Firmware) admin
Tilgin – Vood 453W (Tilgin German Firmware)adminadmin
TP-LINK – TD-8810 (TP-LINK Firmware)adminadmin
TP-LINK – TD-8817 (TP-LINK Firmware)adminadmin
TP-LINK – TD-8840 (TP-LINK Firmware)adminadmin
TP-LINK – TD-W8910G (TP-Link Firmware)adminadmin
TP-LINK – TL-R402M (TP-LINK Firmware)adminadmin
TP-LINK – TL-R460 (TP-LINK Firmware)adminadmin
TP-LINK – TL-WR340G (TP-LINK Firmware)adminadmin
TP-LINK – TL-WR541G (TP-LINK Firmware)adminadmin
TP-LINK – TL-WR641G (TP-LINK Firmware)adminadmin
Trendnet – TEW-432BRP (Trendnet Firmware)adminadmin
Trendnet – TEW-435BRM (Trendnet Firmware)adminadmin
Trendnet – TEW-452BRP (Trendnet Firmware)adminadmin
Trendnet – TEW-632BRP (Trendnet Firmware)adminadmin
Trendnet – TEW-639GR (Trendnet Firmware)admin 
Trendnet – TW100-BRV204 (Trendnet Firmware)adminadmin
Trendnet – TW100-S4W1CA (Trendnet Firmware)adminadmin
Trust – MD-4050 (Trust Firmware)adminadmin
U.S. Robotics - USR5461 (U.S. Robotics Firmware)adminadmin
U.S. Robotics - USR5463 (U.S. Robotics Firmware) admin
U.S. Robotics - USR8000 (U.S. Robotics Firmware)admin 
U.S. Robotics - USR8054 (U.S. Robotics Firmware)admin 
U.S. Robotics - USR9106 (U.S. Robotics Firmware)adminadmin
U.S. Robotics - USR9108 (U.S. Robotics Firmware)adminadmin
U.S. Robotics - USR9108A (U.S. Robotics Firmware)adminadmin
U.S. Robotics - USR9112 (U.S. Robotics Firmware) admin
Ubiquiti – Nanostation 5 (Ubiquiti Firmware)rootadmin
Utstarcom – UT300R (Dataone Firmware)adminutstar
Utstarcom – UT300R2U (Dataone Firmware)adminadmin
Utstarcom – WA3002G1 (Utstarcom Firmware)adminadmin
Utstarcom – WA3002G4 (Dataone Firmware)adminadmin
Viettel VT-AD02 (Viettel Firmware)adminadmin
Wanadoo Livebox (Livebox Dutch Firmware)adminadmin
Well – PTI-845 (Texas Instruments Firmware)AdminAdmin
Westell – 327w (Verizon Firmware)adminpassword
Westell – 327w (Westell Firmware)adminadmin
Westell – 6100 (Westell Firmware)adminadmin
Westell – Versalink 327W (Bellsouth Firmware)adminadmin
Westell – Versalink 7500 (Verizon Firmware)adminadmin
XAVi – X7868r (XAVi Firmware)12341234
XAVI Technologies Corporation – x8824M (XAVI Firmware)  
Zhone – 6211 (Paradyne Firmware)adminadmin
Zhone – 6211-I2-xxx (Zhone Firmware)adminadmin
Zhone – 6218 (Paradyne Firmware)admincciadmin
Zinwell – G220 (Zinwell Firmware)adminadmin
Zoom – X3 Model 5660A (Zoom Firmware)adminzoomadsl
Zoom – X5 Model 5554 (Zoom Firmware)adminzoomadsl
Zoom – X6 Model 5590C (Zoom Firmware)adminzoomadsl
ZTE – ZXDSL 531B (ZTE Firmware)adminadmin
ZyXEL – EQ-660R (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – MAX-210M1 (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – NBG-318S (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – NBG460N (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – P-2602H-D1A (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – P-2602HW-D1A (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – P-2602R-D1A (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – P-320W (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – P-330W EE (ZyXEL Firmware)admin1234
ZyXEL – P-334U (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – P-660H-T1 v2 (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – P660HTW2 (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – P-660HW-D1 (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – P-660HW-T1 (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – P-660HW-T1 v2 (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – P-660R-61C (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – P-660R-D1 (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – P-660R-T1 (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – P-660R-T1 v2 (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – P660RT2 (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – Prestige 2602H-61 (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – Prestige 2602HW-61 (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – Prestige 2602R-61 (ZyXEL Firmware) 1234
ZyXEL – Prestige 650HW-31 (ZyXEL Firmware)admin1234
ZyXEL – SP-660 (ZyXEL Firmware) 1234

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »