Cập nhật file host vào facebook mới nhất tháng 12/2013

Link download file host Facebook tháng 12/2012 dành cho những máy tính không vào được Facebook. Dải IP vào Facebook ổn định và có thể sử dụng đầy đủ chức năng như up hình, share link, like bài viết...Đã được Sửa máy tính HCM kiểm tra kỹ trước khi đăng tải. Áp dụng được cho tất cả các mạng của VNPT. FPT, Viettel, Netnam, SPT...

Cập nhật ngày 01/12/2013 !Để sử dụng dải IP này các bạn có 2 cách:
+ Mở file host (C:\Windows\System32\drivers\etc) bằng trình soạn thảo văn bản (vd: notepad) thêm vào cuối file host dải IP được cung cấp
+ Sử dụng file host đã làm sẵn của chúng tôi, copy đè lên file host hiện tại. (Link download ở cuối bài)+ Sử dụng plugin Stealthy trên Google Chrome
+ Sử dụng Add-on Anonymox trên Firefox
+ Sử dụng phần mềm Ultrasuft
1. Nội dung sẽ thêm vào file host để vào Facebook trong tháng 12/2013:
53.16.15.71 facebook.com
125.252.224.88 www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com
127.0.0.1 activate.adobe.com
60.254.175.42 facebook.com
60.254.175.42 www.facebook.com
60.254.175.42 register.facebook.com
60.254.175.42 www.logins.facebook.com
60.254.175.42 blog.facebook.com
60.254.175.42 logins.facebook.com
60.254.175.42 login.facebook.com
60.254.175.42 apps.facebook.com
153.16.15.71 upload.facebook.com
60.254.175.42 graph.facebook.com
60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-a.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-b.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-c.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-d.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-e.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-f.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-g.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 photos-h.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 static.ak.connect.facebook.com
60.254.175.42 static.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 b.static.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 error.facebook.com
60.254.175.42 developers.facebook.com
60.254.175.42 pixel.facebook.com
60.254.175.42 api.facebook.com
60.254.175.42 chanel.facebook.com
60.254.175.42 0.50.chanel.facebook.com
60.254.175.42 external.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 creative.ak.fbcdn.net
60.254.175.42 chat.facebook.com
60.254.175.42 vupload.facebook.com
60.254.175.42 secure.facebook.com
60.254.175.42 connect.facebook.com
60.254.175.42 channel.facebook.com
69.171.224.20 155.channel.facebook.com
69.171.224.20 facebook.com
69.171.224.20 www.facebook.com
69.171.224.20 apps.facebook.com
69.171.224.20 www.apps.facebook.com
69.171.224.20 login.facebook.com
69.171.224.20 touch.facebook.com
69.171.224.20 m.facebook.com
69.171.224.20 register.facebook.com
69.171.224.20 graph.facebook.com
69.171.224.20 static.ak.connect.facebook.com
69.171.224.20 developers.facebook.com
69.171.224.20 error.facebook.com
69.171.224.20 upload.facebook.com
69.171.224.20 pixel.facebook.com
69.171.224.20 0.facebook.com
69.171.224.20 blog.facebook.com
69.171.224.20 1.152.channel.facebook.com
69.171.224.20 channel.facebook.com
69.171.224.20 0.152.channel.facebook.com
69.171.224.20 connect.facebook.com
69.171.224.20 0.50.chanel.facebook.com
69.171.224.20 error.152.channel.facebook.com
69.171.224.20 bigzipfiles.facebook.com
69.171.224.20 api.facebook.com
69.171.224.20 api-read.facebook.com
69.171.224.20 chat.facebook.com
69.171.224.20 touch.facebook.com

Hoặc


69.171.224.36 facebook.com
69.171.224.36 www.facebook.com
69.171.224.36 upload.facebook.com
69.171.224.36 www.login.facebook.com
69.171.224.36 login.facebook.com
69.171.224.36 apps.facebook.com
69.171.224.36 graph.facebook.com
69.171.224.36 register.facebook.com
69.171.224.36 vi-vn.connect.facebook.com
69.171.224.36 vi-vn.facebook.com
69.171.224.36 static.ak.connect.facebook.com
69.171.224.36 developers.facebook.com
69.171.224.36 error.facebook.com
69.171.224.36 channel.facebook.com
69.171.224.36 bigzipfiles.facebook.com
69.171.224.36 pixel.facebook.com

Hoặc

69.171.234.24 facebook.com
69.171.234.24 www.facebook.com
69.171.234.24 upload.facebook.com
69.171.234.24 www.login.facebook.com
69.171.234.24 login.facebook.com
69.171.234.24 apps.facebook.com
69.171.234.24 graph.facebook.com
69.171.234.24 register.facebook.com
69.171.234.24 vi-vn.connect.facebook.com
69.171.234.24 vi-vn.facebook.com
69.171.234.24 static.ak.connect.facebook.com
69.171.234.24 developers.facebook.com
69.171.234.24 error.facebook.com
69.171.234.24 channel.facebook.com
69.171.234.24 bigzipfiles.facebook.com
69.171.234.24 pixel.facebook.com

2. Cách chỉnh sửa file hosts:

Truy cập vào đường dẫn sau: C:\Windows\System32\drivers\etc. Tìm file có tên là hosts. Click chuột phải chọn open, sau đó chọn Notepad. Thêm vào cuối nội dung có sẵn dãy số IP ở mục 1.


Trường hợp trước đây bạn đã từng dùng cách sửa file host để vào Facebook, thì phải xóa hết những dãy IP cũ. Tính từ dòng #127.0.0.1 localhost. Sau đó mới thêm vào dãy IP ở mục 1.
Một số bạn gặp vấn đề phân quyền, không cho phép sửa nội dung file host trên máy tính cài windows 7. Hãy tải file host mà chúng tôi đã làm sẵn, sau đó copy đè (overwrite copy) vào đường dẫn đã nêu trên: C:\Windows\System32\drivers\etc và chọn như hình


Download file host chuẩn vào Facebook : http://www.mediafire.com/?wl1cy0n917a6r2i


Nguồn:

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »