Phần 5 : Xây dựng hệ thống mail bằng Google Application


Mục đích
- Sử dụng chương trình Google App của google để host mail cho doanh nghiệp , chúng ta không cần tốn phí cho việc xây dựng 1 mail server

Xây dựng 

http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?p=70192


Cấu hình Microsoft Outlook để nhận mail từ server của google 
Bước 1 : đăng nhập vào web mail > Vào mục cài đặt > Qua tab Chuyển tiếp và POP/IMAP > Chọn mục Bật POP cho tất cả các thư > “lưu thay đổi”


B2 : Cấu hình Outlook để nhận mail > Mở Microsoft Outlook
B3 : Vào menu tools > Email accounts
B4 : Chọn Add a new Email account


B5 : Màn hình Server type > chọn Pop3


B6 : Bạn khai báo thông tin như trong hình :
Incoming Mail Server (POP3) : POP.GMAIL.COM
Outgoing Mail Server (SMTP) : SMTP.GMAIL.COM 
- Khai báo các thông tin cá nhân còn lại


B7 : Chọn “More Settings” > Qua tab “Outgoing Server” > check vào mục “My outgoing mail server (SMTP) requires authentication
 

B8 : Qua tab Advanced > cấu hình như trong hình > OK

B9 : Thử gửi nhận mail = outlook đi 
__________________


Nguồn:

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »