Hướng dẫn cài đặt bộ phát Wifi TP-LINK TL-WR740N

Các bước đơn giản như sau:

Trườc tiên lấy đoạn dây mạng, 1 đầu cắm vào cổng Lan trên bộ phát wifi, 1 đầu cắm vào cổng RJ45 trên máy tính. Khời đổng bột phát wifi + máy tính và làm như sau:

1. Bạn mở trình duyệt web lên, vào 192.168.1.1
user: admin
pass: admin

2. Vào mục Lan thay đổi 192.168.1.1______thành____192.168.0.1 (hoặc số cuối là số bất kỳ) để tránh trùng giải IP

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x450.


3. Vào mục Wireless setting làm như hình

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x393.


4. Vào mục Wireless security làm như hình

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x504.


5. Vào mục System tools làm như hình

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x527.


6. Vào mục DHCP setting làm như hình

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x511.


7. Và cuối cùng vào Reboot để khởi động lại.

Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x527.


Sau đó tắt bộ phát wifi, chuyển đầu cắm từ cổng Lan sang cổng Wan, đầu còn lại cắm vào Router.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »