Dùng laptop phát wifi cho bạn bè dùng chung

FPT123 hướng dẫn khách hàng cách dùng Laptop để phát wifi cho bạn bè khác dùng chung đường mạng khi không cho Router wifi hoặc modem wifi hay thiết bị phát sóng wiifi khác

Dùng laptop phát wifi cho bạn bè dùng chung

Mình xin hướng dẫn các bạn cách dùng Laptop để phát wifi cho bạn bè khác dùng chung đường mạng khi không choRouter wifi hoặc modem wifi 1 cổng hay thiết bị phát sóng wiifi khác.
Khi bạn chỉ có 2 laptop mà chỉ có modem 1 cổng, không có các thiết bị phát sóng phát wifi thì nảy sinh vấn đề làm sao biến laptop thành thiết bị phát sóng wifi để chiếc laptop còn lại có thể sử dụng được mạng internet.
Laptop phát wifi cho các thiết bị khác
Bạn có thể phát wifi từ laptop sang một laptop khác
Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ Internet FPT bạn đã chót đăng ký lấy modem 1 cổng, nếu chọn phương án đổi modem 1 cổng thành modem wifi thì có thể mất 1 khoản chi phí. Nay bạn có thể sử dụng chính laptop của mình để phát sóng wifi cho các thiết bị như laptop khác, điện thoại di động, smarphone, tablet...
Xem video hướng dẫn:Share this

Related Posts

Previous
Next Post »