Dự án AI Dreamer của Google: Nhìn vào quá khứ để dự báo tương lai

Mới đây, các nhà nghiên cứu đến từ dự án DeepMind của Google đã phối hợp cùng với trường Đại học Toronto với dự án AI mang tên "Dreamer" - nhằm thử nghiệm tính hiệu quả của phương thức học tăng cường (reinforcement learning) đối với trí tuệ nhân tạo. Thiết kế của Dreamer tập trung vào việc dựa vào những gì máy nghiên cứu và học được trong quá khứ để đưa ra những lựa chọn cho vấn đề dựa theo "suy đoán" về kết quả tương lai.

Dự án Dreamer cho thấy trí tuệ nhân tạo này đạt hiệu quả rất tốt trong việc xử lý dữ liệu
Dự án Dreamer cho thấy trí tuệ nhân tạo này đạt hiệu quả rất tốt trong việc xử lý dữ liệu.

Theo lời các nhà nghiên cứu, kết quả bước đầu của dự án Dreamer cho thấy trí tuệ nhân tạo này đạt hiệu quả rất tốt trong việc xử lý dữ liệu, cũng như có được hiệu năng khá tốt trong tính toán và xử lý - so với các phương pháp tiếp cận bằng AI trước đây.

Về cơ bản, Dreamer sử dụng mô hình hoạt động với cấu trúc nhiều phần phức tạp. Một phần của hệ thống đảm nhận việc mã hóa các quan sát cũng như hành động của hệ thống. Một phần khác sẽ dự đoán các trạng thái kết quả của vấn đề cần giải quyết. Phần thứ ba sẽ đưa ra giá trị đánh giá về các trạng thái của vấn đề, sau đó căn cứ vào kết quả này để đưa ra phương án học tập dành cho hệ thống - với mục tiêu là dự báo ra được các bước để giải quyết vấn đề. Hệ thống AI của Dreamer sẽ dựa trên những input có sẵn để "lên kế hoạch" và dự báo cho hệ thống trước về những kết quả có thể xảy ra, cùng với "phần thưởng" của từng kết quả.