Hàm COUNTIF trong Excel và cách dùng

Cách dùng Hàm COUNTIF /COUNTIFS

Hàm COUNTIF trong Excel được ứng dụng rất nhiều trong công việc thống kê, tính toán ngoài thực tế. Đế nắm vững được cách sử dụng cũng như cách ứng dụng của hàm COUNTIF, trong bài viết này tôi sẽ trình bày đầy đủ cú pháp, cách sử dụng kèm theo ví dụ minh họa để bạn có thể hoàn toàn biết cách áp dụng và sử dụng hàm COUNTIF để tính toán trên bảng tính Excel.

1. Cú pháp hàm COUNTIF trong Excel

COUNTIF(range, criteria)
Trong đó:
Range: Vùng điều kiện
Criteria: Điều kiện

2. Chức năng của hàm COUNTIF trong Excel

Hàm COUNTIF trong Excel dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện (Criteria) trong phạm vi (Range).

3. Ví dụ về hàm COUNTIF trong Excel

Ví dụ 1: Cho bảng dữ liệu sau. 
Yêu cầu:
a. Tính số Nhân viên trong phòng Kế Toán
b. Đếm số nhân viên có lương từ 6 triệu trở lên
Hàm COUNTIF trong Excel

Dùng Hàm COUNTIF trong Excel để đếm với trường hợp có 1 điều kiện

Để tính được số nhân viên trong phòng Kế Toán, cũng như số nhân viên có lương từ 6 triệu trở lên, áp dụng trường hợp đếm có điều kiện ta sử dụng Hàm COUNTIF để đếm.
a./ Đếm số nhân viên trong phòng “Kế toán”
Công thức cho ô kết quả E15 như sau: E15 =COUNTIF(D5:D12,”Kế toán”)
Trong công thức trên:
Vùng D5:D12 là vùng Điều kiện (Phòng Ban)
“Kế toán”: Điều kiện ở đây là phòng Kế toán. Lưu ý: Điều kiện phải đặt trong dấu ngoặc kép.
Kết quả khi áp dụng công thức hàm COUNTIF vào trường hợp này như sau:
 Hàm countif trong Excel

Kết quả sau khi áp dụng hàm COUNTIF để đếm số nhân viên ở phòng Kế toán

b./ Đếm số nhân viên có lương từ 6 triệu trở lên
Công thức tại ô Kết quả E16 sẽ là : E16 =COUNTIF(E5:E12,”>=6000000″)
Kết quả sau khi sử dụng hàm COUNTIF cho trường hợp này như sau:
Hàm countif trong Excel

Kết quả khi áp dụng hàm COUNTIF để đếm số nhân viên có lương từ 6 triệu trở lên

Ví dụ 2: Từ Bảng lương Tháng 10, Yêu cầu đếm số nhân viên Phòng Kế hoạch có lương từ 5.5 triệu trở lênHàm COUNTIFS trong Excel
Ở Ví dụ 1, ta có thể thấy rằng trong hàm COUNTIF chỉ đếm với 1 điều kiện, nhưng ở ví dụ này là Đếm số nhân viên thỏa mãn 2 điều kiện: Nhân viên làm việc trong phòng Kế hoạch và có lương từ 5.5 triệu trở lên.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »