Hướng dẫn cách cấu hình trên Modem TP-LINK TD-8817

MODEM TP-LINK TD-8817I/ Mặt trước Modem TP-LINK TD-8817

II/ Mặt sau Modem TP-LINK TD-8817
III/ Hướng dẫn cấu hình Modem TP-Link TD-8817
1/ Login vào Modem TP-Link TD-8817
Login vào modem với địa chỉ 192.168.1.1 với username và password cùng là admin
2/ Hướng dẫn cấu hình modem TP-Link TD-8817
Chọn Quick Start
Chọn RUN WINZARD
Chọn Next để tiếp tục.
Chọn Time Zone là GMT+07:00, nhấn Next để tiếp tục.
Chọn loại kết nối là PPPoE/PPPoA. Nhấn Next để tiếp tục.
Nhập username và password truy cập dịch vụ ADSL do SPT cung cấp với VPI/VCI0/33, Connection TypePPPoE LLC. Chọn Next để tiếp tục.
Chọn Next để tiếp tục.
Chọn Close để kết thúc.
3/ Hướng dẫn thay đổi IP Address Modem TP-Link TD-8817

Vào Interface Setup, Chọn LAN, thay đổi các thông số cấu hình cần thiết như thiết lập lại IP Address cho Modem, cấu hình dịch vụ DHCP, hoặc gán cố định DNS. Cuối cùng chọn Save để lưu lại các thông số vừa thay đổi.
4/ Xem thông tin trạng thái Modem TP-Link TD-8817
Vào Status, Chọn Device Info, ta xem được IP Address của modem, trạng thái DHCP Server, IP WAN, ADSL Mode, tốc độ DownStream/UpStream, SNR Margin.

5/ Hướng dẫn thay đổi Password login Modem TP-Link TD-8817
Vào Maintenance, chọn Administration, nhập 2 lần password mới tại New PasswordConfirm Password.
6/ Hướng dẫn cấu hình Virtual Server cho Modem TP-Link TD-8817
Vào Advanced Setup, chọn NAT, chọn phần Virtual Server.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »