Phần 4 : xây dựng File Server


Mục đích : xây dựng 1 server để làm nơi lưu trử các dữ liệu cho công ty , phòng ban , chia quyền sử dụng trên từng folder
Note : máy server của bạn nên có 2 HDD (1 ổ chứa hệ điều hành riêng và 1 ổ chứa data ) và dung lượng đĩa cứng chứa data tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của công ty .

Chuẩn bị : tạo 3 thư mục : publish , ketoan , nhansu , IT
Thực Hiện : Tui lấy ví dụ 4 thư mục căn bản : 
·Publish : đây là thư mục để mọi người toàn quyền thoải mái đưa dữ liệu lên server , chia sẻ với người khác….
·Ketoan : thư mục dành riêng cho bộ phần kế toán chứa dữ liệu và chỉ có bộ phận kết toán được phép truy xuất
·NhanSu : thư mục dành riêng cho bộ phần nhân sự chứa dữ liệu và chỉ có bộ phận nhân sự được phép truy xuất
·IT : thư mục này sẽ chứa các software , đủ thứ trên trời dưới đất dành riêng cho IT  Kinh nghiệm cho thấy thư mục này rất lợi hại khi bạn đi xuống các máy con làm việc , sửa chữa ….. Dĩ nhiên chỉ dành riêng cho IT truy xuất mà thôi

Bắt tay dzô mần ăn : 
A. Share các thư mục
B1 : Trên server tạo 3 Group với các user tương ứng bên trong mỗi Group : IT , KT , NS
B2 : Share thư mục : tiến hành share 4 thư mục trên ra với các share permission :
·Publish : Every one – Full Control
·Ketoan : KT – Full Control
·NhanSu : NS – Full Control
·IT : IT – Full Control

B. Tiến hành phân quyền trên các thư mục
- Thư mục Publish : Chúng ta để mọi người full control nhưng sẽ giới hạn lại : tài liệu của user nào thì chỉ user đó được xóa
B1 : Chuột phải lên thư mục Publish > chọn properties > qua tab security > remove hết các group trong đây > add Group every one > cho quyền Full Control 
B2 : Chọn Advanced > Chọn edit


B3 : Bỏ chọn trước 2 dòng delete và delete subfolders and files


·Làm xong bươc này thì khi client truy cập lên thư mục publish trên server thỉ chỉ những file nào do chính mình tạo ra mới có thể delete , không thể delete file của người khác

- Thư mục Ketoan – NhanSu : Trong các thư mục này chúng ta có thể chia quyền như sau : các trưởng phòng có quyền full control trên thư mục phòng ban của họ , và chia quyền tương thích ( read , change ) cho các nhân viên trong phòng . 

C. Có quyền trên thư mục nào thì mới thấy thư mục đó 

Bạn có thể dùng tool sau để hỗ trợ cho file server : ABE
Tham khảo tại đây : http://nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=3678

- Tool này có chức năng : ai có quyền trên thư mục thì khi truy lên file server mới thấy thư mục đó , còn không có quyền thì không thấy gì cả 
__________________


Nguồn: nhatnghe.com

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »